Πρόγραμμα ALPO Japan

Η ALPO-Ιαπωνία (Ένωση Σεληνιακών και Πλανητικών Παρατηρητών στην Ιαπωνία) ιδρύθηκε το 1959.

Η ALPO-Ιαπωνία σχηματίστηκε για την παρατήρηση και την έρευνα των πλανητών και διατηρεί τα Πλανητικά Αρχεία σχεδίων, φωτογραφιών και εικόνων. Το παρατηρητήριο μας συμμετέχει ενεργά σε αυτήν την προσπάθεια.

 

Ιστοσελίδα ALPO Japan