Ανίχνευση πτώσεων κομητών

Ανίχνευση πτώσεων κομητών σε Δία και Κρόνο. Το παρατηρητήριο μας συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιώντας την εφαρμογή DeTeCt σκανάρουμε όλα τα videos που έχουμε πάρει και στέλνουμε τα αποτελέσματα στον διαχειριστή του site.

 
web-page
Jupiter
estimation of 3,6 impacts per year (0,3 per month)
total excludes 5,319 days of simultaneous observations

Observer Duration Number of videos Date range
Total : 79 observers
100.404 days 86093 videos 2004/02/29 – 2019/01/21
Zac Pujic (Australia) 15.557 days
6372 2005/02/22 – 2018/06/05
Michel Jacquesson (France) 12.509 days
8276 2014/03/12 – 2018/08/21
Paul Rolet (France) 12.200 days
9846 2012/09/07 – 2019/01/21
Manos Kardasis (Greece) 8.621 days
7265 2004/02/29 – 2018/09/07
Benito Loyola (USA) 7.175 days
3171 2018/02/17 – 2018/09/07
Thomas Ashcraft (USA) 4.969 days
5886 2013/10/09 – 2016/11/30
Bernd Gaehrken (Germany) 4.095 days
5673 2016/03/06 – 2018/06/24
Alan Coffelt (USA) 3.593 days
2605 2013/10/04 – 2018/05/14
Marc Delcroix (France) 2.859 days
2220 2006/04/13 – 2018/07/18
Xavier Dupont (France) 2.062 days
1867 2012/08/16 – 2015/04/25
Grant Blair (USA) 1.988 day
1874 2013/08/20 – 2016/04/21
Hampton University Sayanagi Group (USA) 1.912 day
1396 2018/03/23 – 2018/06/19
Agapios Elia (Cyprus) 1.772 day
1978 2013/11/09 – 2018/07/10
Trevor Barry (Australia) 1.612 day
2421 2009/07/06 – 2012/12/30
Christophe Pellier (France) 1.530 day
739 2012/02/20 – 2015/02/12
David Domine (France) 1.450 day
907 2016/02/25 – 2017/04/10
Pascal Bayle (France) 1.390 day
1697 2012/11/30 – 2015/05/10
Torsten Mellenthin (Germany) 1.218 day
1416 2016/01/28 – 2017/06/24
Lammertus de Vries (Spain) 1.171 day
635 2009/08/03 – 2015/05/08
Jocelyn Serot (France) 1.139 day
863 2014/01/10 – 2018/07/17
Stephane Gonzales (France) 1.131 day
1243 2013/12/20 – 2018/06/03
Jean-Luc Dauvergne (France) 0.965 day
631 2016/05/04 – 2018/07/08
Arnaud Claisse (France) 0.941 day
842 2014/01/19 – 2016/05/03
Matic Smrekar (Slovenia) 0.932 day
1631 2009/07/29 – 2016/06/10
Pic du Midi (Delcroix/Dauvergne) (France) 0.898 day
1704 2010/09/29 – 2018/07/15
Paul Jones (USA) 0.819 day
723 2011/08/29 – 2015/04/05
Pascal Lemaire (France) 0.753 day
828 2012/08/01 – 2016/02/10
Jean-Jacques Poupeau (France) 0.751 day
1135 2013/02/05 – 2016/03/23
Torsten Hansen (Germany) 0.731 day
112 2016/03/06 – 2016/03/31
Michel Legrand (France) 0.706 day
511 2015/04/28 – 2018/06/27
Steve Hill (UK) 0.636 day
837 2005/03/26 – 2014/03/10
John McKeon (Ireland) 0.595 day
874 2012/12/03 – 2016/04/04
Flavius Isac (France) 0.557 day
332 2011/08/12 – 2013/02/17
Oleg Zaharciuc (Moldova) 0.541 day
717 2016/05/19 – 2018/07/06
Kevin Smith (Ireland) 0.500 day
836 2014/10/17 – 2016/06/03
Olivier Dechambre (France) 0.437 day
700 2012/11/29 – 2017/05/26
Emmanuel Thiers (France) 0.408 day
289 2016/04/18 – 2017/04/09
Societe Astronomique de Touraine (France) 0.383 day
337 2012/12/11 – 2018/08/10
Vincent Moreau (France) 0.381 day
445 2007/06/09 – 2014/12/23
Phil Miles (Australia) 0.314 day
375 2013/12/03 – 2014/01/17
Fred Locklear (USA) 0.295 day
85 2013/10/09 – 2013/12/01
Franklin Marek (USA) 0.270 day
228 2014/01/03 – 2015/02/20
Hartwig Luthen (Germany) 0.265 day
339 2015/10/26 – 2016/03/27
Yann Le Gall (France) 0.259 day
301 2011/08/20 – 2015/03/17
George Hall (USA) 0.189 day
137 2014/01/03 – 2016/02/29
Ioannis Bouhras (Greece) 0.170 day
147 2015/12/24 – 2016/02/27
Blake Estes (USA) 0.161 day
263 2016/05/07 – 2017/04/03
David Rankin (USA) 0.155 day
288 2012/10/31 – 2014/01/25
Jackob Strikis (Greece) 0.142 day
165 2011/10/13 – 2013/12/27
Simon Rowland (UK) 0.142 day
209 2015/01/18 – 2017/04/27
Bernard Bayle (France) 0.140 day
54 2012/11/21 – 2018/06/08
Sauveur Pedranghelu (France) 0.128 day
189 2017/06/02 – 2017/06/09
Mike Phillips (USA) 0.127 day
304 2013/10/01 – 2014/01/15
Dirk van Uden (Germany) 0.125 day
33 2016/04/04 – 2017/01/06
Philipp Salzgeber (Austria) 0.106 day
108 2016/05/06 – 2017/06/10
Alexei Pace (Malta) 0.100 day
70 2016/02/25 – 2018/05/13
Dennis Put (Netherlands) 0.095 day
161 2013/09/28 – 2013/10/12
Laurent Labruyere (France) 0.090 day
60 2012/11/13 – 2015/02/06
Charles Galdies (Malta) 0.076 day
132 2014/02/08 – 2015/06/10
Richard Morisan (France) 0.067 day
68 2016/03/18 – 2016/04/13
Freddy Willems (USA) 0.055 day
53 2012/12/30 – 2012/12/31
Marc Patry (France) 0.052 day
61 2012/10/02 – 2012/11/15
Tom Haugh (USA) 0.050 day
145 2018/04/16 – 2018/05/23
Adrien Marezac (France) 0.032 day
36 2017/06/06 – 2017/06/23
Francisco Jose Fernandez Gomez (Spain) 0.032 day
24 2016/03/16 – 2016/03/16
Jairo Amaral (Brazil) 0.031 day
23 2018/03/24 – 2018/06/17
Giuseppe Monachino (Belgium) 0.029 day
21 2012/09/23 – 2013/09/28
Stellarzac (France) 0.028 day
2 2012/10/03 – 2012/10/03
Alfred Boyer (France) 0.028 day
44 2014/04/13 – 2014/06/29
Francois Bernier (France) 0.028 day
25 2014/03/09 – 2014/03/09
Janne Kari (Finland) 0.021 day
70 2014/04/03 – 2014/04/21
William Pellissard (France) 0.010 day
7 2017/02/25 – 2017/02/25
Joshua Judkins (USA) 0.006 day
1 2018/02/17 – 2018/02/17
Lionel Rousselot (France) 0.005 day
6 2018/05/06 – 2018/06/19
Maciel Bassani Sparrenberger (Brazil) 0.004 day
3 2016/04/11 – 2016/04/11
Albert Bosch (Spain) 0.003 day
9 2016/03/26 – 2016/03/26
Charles Triana (Colombia) 0.002 day
6 2018/01/21 – 2018/01/21
Agustin Sanchez-Lavega (Spain) 0.001 day
5 2012/12/09 – 2012/12/09
Thierry Boutoille (France) 0.001 day
1 2017/05/26 – 2017/05/26