Για την συμβολή στην επιστημονική έρευνα, το παρατηρητήριο συνεργάζεται με πολλές επιστημονικές ομάδες που αναφέρονται στο μενού προγράμματα και αναλύεται η συμμετοχή μας στο καθένα ξεχωριστά.

  • (PVOL) Planetary Virtual Observatory and Laboratory
  • (ALPO JAPAN) Association of Lunar and Planetary Observers in Japan
  • Jovian Impacts Detection