Παρακάτω παρουσιάζονται εικόνες του πλανήτη Ουρανού που πάρθηκαν με τον εξοπλισμό μου ανά τον χρόνο.

2018