Εικόνες του πλανήτη Κρόνου που πάρθηκαν με τον εξοπλισμό του παρατηρητηρίου ανα τον χρόνο.

2023

2022

2019

 

2018

 

2018 Animations

 

2017

 

2017 Animations