Παρακάτω παρουσιάζονται εικόνες του πλανήτη Δία που πάρθηκαν με τον εξοπλισμό του παρατηρητηρίου ανά τον χρόνο.

2021

 

2020

 

 

2019

 

Animations 2019

 

 

2018

 

 

2016

 

 

2016 Animations