Παρακάτω παρουσιάζονται εικόνες του πλανήτη Δία που πάρθηκαν με τον εξοπλισμό του παρατηρητηρίου ανά τον χρόνο.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

Animations 2019

2018

2016

2016 Animations