Παρακάτω παρουσιάζονται εικόνες που πάρθηκαν με τον εξοπλισμό μου ανά τον χρόνο.

2023

2019

 

2017