Παρακάτω παρουσιάζονται τα στάδια κατασκευής χειροποίητου τηλεσκοπίου truss 8″ F/5