Παρακάτω παρουσιάζετε η Ελληνική έκδοση του Μνημονίου Ερασιτέχνη Αστρονόμου που περιέχει πληροφορίες και χάρτες για τους 88 επίσημους αστερισμούς.