Στόχος της πλανητικής φωτογράφισης δεν είναι να βγάλουμε όμορφες εικόνες, αλλά να καταγράψουμε χρήσιμα επιστημονικά δεδομένα!

Ρητό του παρατηρητηρίου μας:  «Στόχος της πλανητικής φωτογράφισης δεν είναι να βγάλουμε όμορφες εικόνες, αλλά να καταγράψουμε χρήσιμα επιστημονικά δεδομένα!»

Leave a Comment