Πρόγραμμα PVOL

Το PVOL (Planetary Virtual Observatory and Laboratory) σημαίνει (Πλανητικό Οπτικό Παρατηρητήριο και Εργαστήριο) και είναι μια εύχρηστη παγκόσμια βάση δεδομένων για επίγειες παρατηρήσεις των πλανητών του ηλιακού συστήματος. Οι εικόνες διατίθενται από ερασιτέχνες αστρονόμους και χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς σκοπούς από διάφορες επαγγελματικές και ερασιτεχνικές ομάδες και για την εκλαΐκευση της αστρονομίας. Η τρέχουσα υπηρεσία PVOL2.0 είναι μια εκσυγχρονισμένη έκδοση του προηγούμενου διακομιστή PVOL. Το PVOL2 φιλοξενεί όλα τα προηγούμενα δεδομένα και εμπλουτίζετε συνεχώς με νέες ερασιτεχνικές εικόνες όλων των πλανητών του Ηλιακού Συστήματος και των μεγάλων δορυφόρων. Το παρατηρητήριο μας συμμετέχει ενεργά σε αυτήν την προσπάθεια το καλοκαίρι του 2018 μάλιστα είχε την τιμή να επιλεχθούν μερικές φωτογραφίες μας από την NASA για ένα βίντεο σχετικά με το χρώμα του πλανήτη Άρη λόγω της αμμοθύελλας που κατέκλισε όλον τον πλανήτη.  Mars is What Color? NASA